• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

گروه موسیقی ایرانی آکادمی سرنا (ارکستر نوجوانان)

سرپرست: محمد حسن علیخانی


تار: الیار عارضی،صالح علیخانی،امیر مهدی عرب جعفری، سینا دهقانی
سنتور: آیلی فتاحی
بربط : منصور تاج الدینی
تمبک: سارینا قدمی
عود: منصور تاج الدینی
نی: رضا کمال زاده
خواننده: یاشارپور رضا
همخوانان: پریا جانبخش، دینا رعیت باز

آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا : کرج - میدان شهدا - روبروی بانک ملی، جنب برج نوا
تلفن تماس :

026-32263647
026-32253482