• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
موسیقی کودک، آکادمی موسیقی سرنا

کنسرت هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا در اسفند ماه 96 در سالن سیروس صابر وزرات ارشاد کرج برگزار شد. در این اجرا گروه موسیقی کودک آموزشگاه سرنا به سرپرستی خانم مریم روحبخش تئاتر موزیکالی را با نوازندگی و اجرای کودکان انجام دادند.

موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96
موسیقی کودک، کنسرت آکادمی موسیقی سرنا کرج، اسفند 96