• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
گروه خبري : اخبار آموزشگاه سرنا
تاريخ انتشار : 1398/11/01 - 21:31
كد :66

افتخاری دیگر از هنرجویان آکادمی سرنا در جشنواره نوای خرم

نوشین و آرش وطن پرست منتخب نونهالان در جشنواره خرم:

نوشین وطن پرست: نوازندگی کمانچه 

آرش وطن پرست:  نوازندگی تار

جشنواره نوای خرم

جشنواره نوای خرم

جشنواره نوای خرم