• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
گروه خبري : اخبار دنیای موسیقی
تاريخ انتشار : 1399/03/08 - 10:56
كد :70

برگزاری اولین جشنواره مجازی تمبک نوازی

جشنواره تمبک نوازی یادمان زنده یاد استاد حسین تهرانی با حمایت انجمن موسیقی ایران به زودی برگزار می شود

 

جشنواره تمبک نوازی

جشنواره تمبک نوازی یادمان زنده یاد استاد حسین تهرانی با حمایت انجمن موسیقی ایران به زودی برگزار می شود،که در حال حاضر دبیرخانه این جشنواره، آیین نامه اجراییبرگزاری آن را منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار داد.

متن آیین نامه به قرار زیر است:

موارد این آیٔین نامه جهت شرکت کنندگان ۳ گروه سنی الف، ب و ج خواهد بود و برای مرحله اول رقابتها در نظر گرفته شده است. کلیه شرکت کنندگان مراحل این آیین نامه را به دقت مطالعه و طبق دستورالعمل ذکر شده جهت شرکت در مرحله نخست رقابتی گروه سنی خود را اجرا نمایند.

گروه‌های سنی رقابتی:

  • گروه سنی “الف”

شرکت کنندگان این گروه سنی از ۱۰ الی ۱۷ سال در نظر گرفته شده است. ‌( تبصره چنانچه شرکت کننده ای کمتر از ده سال داشته باشد و توانایی وقابلیت اجرایی خوبی داشته باشد میتواند در این گروه سنی به شرط موافقت هییٔت انتخاب و داوری شرکت نماید).

  • گروه سنی “ب”

شرکت کنندگان این گروه سنی از ۱۸ الی ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.

  • گروه سنی “ج”

شرکت کنندگان این گروه سنی از ۲۶ الی ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.