• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

گروه موسیقی ایرانی آکادمی سرنا (ارکستر جوانان)

سرپرست: مهدی نصیر آبادی

آدرس آکادمی موسیقی سرنا: کرج، میدان شهدا، روبروی بانک ملی، جنب برج نوا
شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا:
026-32253482
026-32263647