• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
رسیتال گیتار کلاسیک ، 26 مهرماه 1397

رسیتال گیتار کلاسیک، 26 مهرماه 97

آکادمی موسیقی سرنا در راستای هدف گذاری ها در جهت رشد و ارتقا سطح کیفی نوازندگان و هنرجویان و همچنین آشنایی نوازندگان با اجرای صحنه ای ساز گیتار هر ماه رسیتال های را با حضور هنرجویان و اساتیدشان برگزار می کند. در این برنامه تمام هنرجویانی که به صورت منظم در کلاس ها حضور یافته اند توانایی ها و استعدادهایشان را در حضور مخاطبان به نمایش می گزارند.

رسیتال گیتار کلاسیک و فلامنکو در 26 مهر ماه 97 در مکان آکادمی موسیقی سرنا بر گزار شد. 

اساتید محترم ساز گیتار در این برنامه آقایان:

بهمن قزوانی مدرس ساز گیتار کلاسیک

هادی کلانتری مدرس ساز گیتار فلامنکو

گزارش تصویری رسیتال:

 

رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال گیتار کلاسیک، آکادمی موسیقی سرنا