• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639

رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا

  

آکادمی موسیقی سرنا در راستای هدف گذاری ها در جهت رشد و ارتقا سطح کیفی نوازندگان و هنرجویان و همچنین آشنایی نوازندگان با اجرای صحنه ای ساز پیانو  هر ماه رسیتال های را با حضور هنرجویان و اساتیدشان برگزار می کند. در این برنامه تمام هنرجویانی که به صورت منظم در کلاس ها حضور یافته اند توانایی ها و استعدادهایشان را در حضور مخاطبان به نمایش می گزارند.

رسیتال پیانو در 14 دی ماه 97 در مکان آکادمی موسیقی سرنا بر گزار شد. 

اساتید محترم ساز پیانو آکادمی موسیقی سرنا که در این برنامه حضور داشتند:

جناب آقای مصطفی موسوی

جناب آقای یاشار شهدوزاده

جناب آقای آرش نعیم

آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا : کرج - میدان شهدا - روبروی بانک ملی، جنب برج نوا

تلفن آموزشگاه موسیقی سرنا 

 026-32263647 
  026-32253482  

 

رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا
رسیتال پیانو، آکادمی موسیقی سرنا