• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639

کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار

کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار در تاریخ 5 بهمن ماه 1397 در آکادمی موسیقی سرنا برگزار شد.

در قسمت اول برنامه، استاد کامکار توضیحاتی را درباره ساز کمانچه و سیر تحول آن دادند و در ادامه برنامه پرسش و پاسخ بین هنرجویان و استاد شگل گرفت.

در قسمت دوم برنامه، هنرجویان هر کدام قطعه ای را در حضور استاد نواختند و جناب استاد با صبوری نکته هایی را به دوستان گوشزد کردند.

و در نهایت در قسمت سوم برنامه، شاهد اجرای بسیار دلنشین استاد با همراهی شاگرد ارشد ایشان آقای امیر ناصررنجبر بودیم که بسیار مورد تشویق و شور و شعف هنرجویان و خانواده های محترمشان قرار گرفت.

آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا : کرج - میدان شهدا - روبروی بانک ملی، جنب برج نوا

تلفن آموزشگاه موسیقی سرنا 

 026-32263647 
  026-32253482  

استاد اردشیر کامکار و آقای امیرناصر رنجبر

 

استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
کارگاه آموزشی اصول کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار، آکادمی موسیقی سرنا