• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
رسیتال ویولن-1 بهمن ماه 1400

فیلم رسیتال سنتور: 

رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
رسیتال هنرجویی ویولن
رسیتال هنرجویی آکادمی موسیقی سرنا (کرج)
تعداد بازديد : 654
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*