• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

نسبت آکوردی چیست؟

نسبت آکوردی چیست؟، یکی از واژه هایی که در موسیقی کاربرد بسیار زیادی دارد و عموما به گوش می خورد، آکورد می باشد. حال ببینیم نسبت آکوردی چیست؟

آکورد چیست؟

آکورد به اجرای هم‌زمانِ چند صدا یا نت گفته می‌شود. آکوردها به منظور ایجاد هماهنگی و تقویت ملودی استفاده می‌شوند و برای هر کدام از آنها «نقش» و درجهٔ ویژه‌ای در گام موسیقی در نظر گرفته می‌شود تا به همراه «صداهای فرعی» و «نت‌های زینت»، قوی‌ترین و همخوان‌ترین هارمونی ایجاد گردد.اگر بخواهیم تعریفی کتابی و اصولی از آکورد ارائه دهیم ،آکورد به مجموع سه نت یا بیشتر از سه نت که به صورت همزمان زده شوند گفته می‌شود.

سیر تحول چند صدایی

سیر تحول چند صدایی به موسیقی قرون وسطی و کلیسایی برمی‌گردد. در آن زمان موسیقی یک صدایی به دو صدایی  و سپس صداهای بیشتری در طی قرون به آن اضافه شد و در نهایت به قواعدی رسیدند و نام آن را کنتریوان نهادند.
با پیشرفت تکنیکهای کنترپوانتیک که حرکت افقی صداها را در نظر داشت، دانش هارمونی شکل گرفت که به حرکت عمودی و به تکنیک‌های وصل آکورد می‌پرداخت.
آکوردها و شیوهٔ وصل آنها در پی تحول و تکامل هارمونی دچار تغییرات و تکنیکهای جدیدی در گام‌های دیاتونیک و کروماتیک شدند. درموسیقی قرن بیستم  ، کاربرد آن در هارمونی با تغییرات بنیادی همراه شد و مکاتب جدیدی در موسیقی مدرن  به وجود آمد.
نسبت آکوردی چیست؟

آکورد شناسی

آکورد شناسی علم شناسایی آکوردهای مختلف و وجه تمایز و وجه تسمیه آنهاست. ساده ترین آکوردها، آکورد سه صدایی (تریاد) است که از یک نت به نام نت پایه (Tonic) و نت دیگری(که نسبت به پایه فاصله سوم دارد) به نام سوم آکورد و نتی که با پایه فاصله پنجم دارد(به نام پنجم آکورد) تشکیل شده‌است.

اگر یک فاصله سوم به بالای سومین (اخرین) نت آکورد سه صدائی (تریاد) اضافه شود آکورد چهارصدائی و با اضافه شدن یک فاصله سوم دیگر به اکورد چهار صدائی اکورد پنج صدائی به وجود میاید. به همین ترتیب، آکورد شش صدایی و هفت صدایی   به وجود می‌آید.

آکوردهای سه صدایی 

ساده ترین آکورد، آکورد سه صدایی میباشد که از یک نت به نام پایه و نت دیگری که نسبت به پایه فاصله ی سوم دارد که به نام سوم آکورد، و نتی که با پایه فاصله ی پنجم دارد به نام پنجم آکورد، تشکیل شده است و بر روی هر یک از درجه های گام دیاتونیک میتوان با افزودن نتهای سوم و پنجم از همان گام آکورد تشکیل داد.

مطالب مرتبط: آموزش تار در کرج

آکورد میان نت چیست

آکوردهای ساخته شده از نظر فاصله ی میان نتها به دو گروه کلی تقسیم میشوند :
  • آکوردهای مطبوع
  •  آکوردهای نامطبوع

آکوردهای مطبوع 

در این گروه فاصله های پنجم همه درست هستند وآنها را آکوردهای کامل میگویند که خود به دو دسته تقسیم میشوند :
  •  آنهایی که فاصله ی سومشان بزرگ است آکوردهای کامل بزرگ (ماژور)نامیده میشوند.
  •  آنهایی که فاصله ی سومشان کوچک است آکوردهای کامل کوچک(مینور)نامیده میشوند.

آکوردهای نامطبوع 

در این آکوردها فاصله ی پنجم درست نیست و این آکوردها نیز به دو گروه تقسیم میشوند.
  •  فاصله ی پنجمشان کاسته است(آکوردهای کاسته)
  • فاصله ی پنجمشان افزوده است(آکوردهای افزوده)
بنابرابن همه ی آکوردهای ساخته شده بر روی یک گام بزرگ و یا گام کوچک چهار گونه هستند :

آکوردهای کامل بزرگ

روی درجه های 1، 4، 5،گام بزرگ و5، 6،گام کوچک بوجود می آیند.

آکوردهای کامل کوچک

روی درجه های 2، 3، 6 گام بزرگ و 1، 4 گام کوچک بوجود می آیند.

آکوردهای پنجم کاسته 

روی درجه های 7 گام بزرگ و 2، 7 گام کوچک بوجود می آیند.

آکوردهای پنجم افزوده 

روی درجه 3 گام کوچک بوجود می آید.