• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

چهار منطقه صوتی نی

نی دارای چهار منطقه صوتی میباشد


1.    منطقه صوتی بم
معرفی ساز نی
 
2.    منطقه صوتی اوج (زیر)
 معرفی ساز نی

3.    منطقه صوتی غیث
 
معرفی ساز نی

4.    منطقه صوتی ذیل (پس غیث)
 
معرفی ساز نی
 

مقاله مرتبط: معرفی ساز نی

انواع نی:

ساز نی به علت نداشتن سیم و یا پوست امکان کوک شدن ندارد به همین دلیل بر اساس میزان ارتفاع و قطر ساز به انواع مختلف تقسیم میشود.
بعد از نی فای بم به ترتیب یه گام کروماتیک، میتوانیم نی های مختلف داشته باشیم مانند فا، فا دیز،سل، سل دیز و...
در واقع تعداد نی ها سیزده عدد میباشد که معمول ترین و پر استفاده ترین آنها سل، فا دیز و فا می باشد.
 معرفی ساز نی