• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639

گروه کر سرنا

به گروهی از خوانندگان که اجرای گروهی دارند، گروه کر یا گروه هم‌سرایان می گویند. رهبری گروه‌های کر معمولا توسط یک رهبر ارکستر انجام می شود. اغلب گروه‌های کر شامل چهار بخش هستند تا خواندن را در هارمونی چهاربخشی انجام دهند. گرچه در صورتی که خواننده‌هایی برای خواندن بخش‌های بیش از این نیز وجود داشته باشد، هیچ‌گونه محدودیتی در تعداد بخش‌های ممکن در آن وجود ندارد.

ویژگی های اعضای گروه کر

•  درک و تفسیر موسیقی و بازتاب آن درک در تولید صدای اثر

•  آماده و گوش‌به‌زنگ بودن برای مدت زمان طولانی، و نظارت دقیق بر آن چیزهایی که در جلسه تمرین یا اجرا اتفاق می افتد

•  نظارت هر فرد بر نحوه خواندن ، پیدا کردن اشتباهات و تلاش برای رفع آن‌ها در طول زمان

•  پذیرش راهنمایی و پیشنهادهای دیگر اعضای گروه به نفع کل اعضای گروه، حتی اگر خواننده به لحاظ زیبایی‌شناسی با آن نکات موافق نباشد.

•  ارائه صدایی سالم و خوشایند با به‌کارگیری شگردهای مناسب در آواز

•  دقت در خواندن نت خواسته شده (با زیر وبم درست و ژوست)، به همراه تمبر (رنگ) صدایی که مکمل بقیه خوانندگان باشد؛

•  دقت در نحوه خواندن با حجم کنترل‌شده صدا که با نشانه‌های دینامیکی مشخص‌شده در برگه نت یا تعیین‌شده توسط رهبر، و پرهیز از خواندن با صدای بلند که به شکل محسوسی به عنوان صدایی انفرادی از میان بخش خود شنیده شود

•  دیدخوانی بسیار روان

•  دقت در خواندن و تلفظ و رعایت سبک تلفظی که مربی زبان تعیین کرده‌است، در هر زبانی که می‌خواهد باشد. این مورد شامل: بیان صحیح، زمان‌بندی درست واکه (مصوت)های ساده و مرکب و قراردهی درست صامت ها