• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

گروه گیتار کلاسیک (نوجوانان )

گیتار نوعی ساز زهی میباشد که با پیک و یا انگشت فرد نواخته میگردد به این دلیل که سیم‌های آن در اثر ارتعاش تولید صدا می‌نمایند، به سازهای گروه کوردوفون زه‌ صدا تعلق دارد.

از دیدگاههای مختلفی می توان سبک نوازندگی گیتار را دسته بندی کرد. سبکهایی که در ایران متداول است، کلاسیک، پاپ و فلامنکو می باشد. بطور کلی بر اساس دوره های مختلف تاریخ می توان انواع موسیقی را گروه بندی کرد چراکه در هر دوره ای، شرایطی نظیر جنبه های سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اعتقادی تاثیر مستقیمی بر شکوفا شدن هنرهای مختلف من جمله موسیقی دارد. بنابراین هنرمندان تحت تاثیر این شرایط آثاری را ارائه می دادند.