• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
ورکشاپ ساز دف استاد بیژن کامکار

"کارگاه آموزشی موسیقی ایرانی و اصول نوازندگی ساز دف" با حضور استاد بیژن کامکار

روز جمعه در تاریخ 14 تیر ماه 98 گارگاه آموزشی موسیقی ایرانی و اصول نوازندگی ساز دف با حضور استاد بیژن کامکار در محل آموزشگاه موسیقی سرنا در کرج برگزار شد.

در این کارگاه که با استقبال بسار خوبی از سوی نوازندگان موسیقی ایرانی و بخصوص نوازندگان ساز دف همراه شد هنرمندان بسیاری از جمله هنرآموزان و هنرجویان از شهر های مختلف کشور شرکت کرده بودند و از محضر استاد بیژن کامکارکسب فیض نمودند.

در بخش اول این کارگاه استاد بیژن کامکار از ضعف ها، مشکلات و سختی های کار هنری و بخصوص موسیقی صحبت کردند و همچنین از آینده ی موسیقی ایرانی و راه حل هایی در جهت بهود شرایط جامه و آموزش موسیقی بیان نمودند. 

در بخش دوم،هنرجویان تک به تک در حضور استاد بیژن کامکار نوازندگی کردند و ایشان با صبر و حوصله مثال زدنی تمام ایرادها و ضعف های نوازندگی را به هنرجوبان منتقل کردند.

 

ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار
ورک شاپ موسیقی ایرانی و ساز دف، استاد بیژن کامکار، آکادمی موسیقی سرنا