• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

اهمیت یادگیری سلفژ

سلفژ و یادگیری آن  در ایران متاسفانه جدی گرفته نمی شود و بر حسب شناخت بسیاری از افراد از این علم دیدگاه یک مطالعه ی جنبی را پیدا کرده است در حالیکه از این نکته غافل هستند که تقویت مهارتهای ریتم خوانی و دیکته ی موسیقی و به عبارتی پارلاتی و کانتاتی بسیار مهم است و تاثیر آن بر کار هر موسیقی دان و نوازنده بسیار با اهمیت و لازم است و شاید به جرات بتوان گفت نوازنده ای که علم کافی در این زمینه را داشته باشد اصولی تر ساز خود را خواهد نواخت.  

اهمیت یادگیری سلفژ

همانطور که می دانید در آزمونهای ورودی کنسرواتوارهای مطرح، برای نوازندگان پیانو و هنرجویان آهنگسازی و بعضی از اوقات سایر سازها نه حتی دیکته ی موسیقی روی پیانو بلکه حتی تا دیکته ی چهار صدایی نیز آزمون گرفته می شود که خب البته همه جا به این سخت گیری نیست. اینجاست که میبینیم اهمیت سلفژ فراتر از عکس میکروفون و تست خوانندگیست و نباید تصور کرد سلفژ صرفا علمیست مرتبط با خوانندگی.

در برخی مواقع دلیل اینکه یک نوازنده ی اروپایی به سرعت برق و باد قطعات جدید میاموزد در حالیکه یک نوازنده ی ارکستر در ایران از توانایی نواختن بسیاری نتها عاجز است در همین تسلط به علم سلفژ باید جستجو شود.

سلفژ و زیر مجموعه های ان: سلفژ از شش مهارت تشکیل شده که یادگیری انها بسیار مهم است. 

  1. نت خوانی: در موسیقی هر سازی یا هر انسانی یک گستره ی صوتی از زیر تا بم دارد که هر کدام با کلید خاصی معنا و مفهوم پیدا میکنند (سل، فا خط سوم و چهارم و چهار کلید دو). نوازنده موظف است در قطعه ای که مینوازد نت ها را سریع بررسی و بشناسد. در متدهای جدید اموزشی تاکید شدیدی روی یادگیری اسامی نتها در همان ابتدای کار وجود ندارد مثل متد سوزوکی در ویولن که مولف معتقد بود همانطور که کودک زبان باز میکند اما در ابتدا از گرامر و... اطلاعی ندارد؛ یادگیری موسیقی هم همینطور است. اما در متدهای قدیمی تر هنرجو از ابتدا موظف بود نت خوانی بداند. یعنی هر نت را با نام ان در جایگاهش نسبت به سرکلید مربوطه فورا بشناسد.
  2. ریتم خوانی: مهارتی بسیار مهم است که به ما کمک میکند تکرار مکرر یک رخداد در زمانهای مساوی یا همان الگوی تپش دار را در موسیقی شناسایی کنیم و این در حالیست که بسیاری از افراد بدون درک و دانش ریتم شناسی با ریتم یک موسیقی دست میزنند و ریتم خوانی میتواند بدون ادای آسانی نتها انجام شود، یعنی بدون گفتن دو ر می فا سل لا سی و فقط ارزش زمانی نت با واجهایی نظیر دام، بام و... ادا میشود. مزیت اینکار اینست که خواندن یک مرحله آسان شده و شما فقط به ریتم و ارزش زمانی نت فکر و انرا میخوانید و با افزلیش تسلط اسم نت هم به فرایند اضافه می نمایید.
  3. پارلاتی: مجموع دو مرحله ی بالا که هم ارزش زمانی نت و هم نام آن ادا میشود را پالاتی می گویند.
  4. دیکته ی ریتمیک: یک الگوی پارلاتی خوانده میشود و شما باید انرا روی خط نت بیاورید و به طور صحیح شناسایی کرده و بنویسید که می تواند در شروع به صورت فقط ادای ارزش زمانی و بعد تر با ذکر اسم نت باشد که کار مرحله ای سخت تر میشود.
  5. کانتاتی: خواندن نت با فرکانس مربوطه و رعایت ارزش زمانی.
  6. دیکته ی ملودیک: یک ملودی نواخته میشود و شما باید نتها را شناسایی و روی خط نت بنویسید.
اهمیت یادگیری سلفژ