• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
گروه خبري : اخبار آموزشگاه سرنا
تاريخ انتشار : 1402/04/23 - 13:15
كد :213

برگزاری رسیتال گیتار در آکادمی موسیقی سرنا

آکادمی موسیقی سرنا در راستای آماده سازی هنرجویان برای اجراهای جدی تر رستیال گیتار را در محل جدید آکادمی موسیقی سرنا واقع در میدان شهدا، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه برگزار نمود.

این رسیتال در تاریخ 23 تیرماه 1402 با حضور هنرجویان گیتار در ساعت 17:30 دقیقه با حضور خانواده های هنرجویان برگزار شد.

رسیتال گیتار در کرج