• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

انگشت گذاری پیانو طریقه تقویت انگشتان

نشستن پشت پیانو و اعمال چند نت کار ساده ای است اما انجام درست و منظم تمرینات پیانو در خانه می تواند از آسیب های احتمالی جلوگیری کند و به تکنیکی شدن کار شما و کنترل و قوی کردن پنجه، دست و شانه شما کمک کند.  
 
انگشت گذاری پیانو طریقه تقویت انگشتان

انگشت گذاری پیانو

انگشت گذاری پیانو یکی از مهم ترین نکات در نواختن این ساز می باشد. علاوه بر انگشت گذاری صحیح، تقویت انگشتان هم بسیار تاثیرگذار است چرا که  انعطاف و قدرت دست ها در نواختن پیانو اهمیت زیادی دارد. قبل از شروع تمرینات پیانو یک سری نکات کلی وجود دارد که دانستن آن برای هر نوازنده ای واجب می باشد.
انگشت گذاری پیانو نیازمند تمرینات موثر و مناسب می باشد. انگشتان نوازنده روی سطح کیبورد نباید مسطح باشد، بلکه باید مقداری بند انگشتان خم شود تا قدرت را به هر انگشت خود بدهد.
برای نواختن پیانو باید پنجه های قوی داشته باشید. انگشتان به خصوص پنجه ها در نواختن پیانو نقش مهمی دارند و بازو و مچ دست ها نسبت به پنجه ها کارایی کمتری دارند. برای قدرت بخشیدن به پنجه ها نیاز است که هنرجو از وسیله هایی که برای تقویت آنها مجود است، استفاده کند.
شانه، بازو و آرنج نوازنده باید در وضعیت راحتی قرار بگیرد تا انگشتان بتوانند به راحتی آماده نواختن شوند. برای نواختن پیانو نیاز است که ناخن ها کوتاه باشد و ضربه ها روی کلاویه با بخش نزدیک ناخن زده شود. برای انگشت گذاری صحیح پیانو، زانوها باید زیر کلاویه‌ها قرار بگیرند. در پیانو دست راست، نت های بالا تر و زیرتر را می نوازد، دست چپ نت های پایین تر و بم تر را می نوازد.

انگشت گذاری پیانو با شماره گذاری صحیح

برای انگشت گذاری پیانو، می توانید انگشتان خود را شماره گذاری کنید. شماره گذاری انگشتان همیشه به این صورت می باشد که انگشت شست شماره  1، انگشت سبابه شماره 2، انگشت میانی شماره 3، انگشت حلقه شماره 4 و انگشت کوچک شماره 5 نام گذاری می شود.

انگشت گذاری صحیح دست راست

برای نواختن از نت میانی C شروع می کنیم، به این صورت که انگشت اول را بر روی کلید نت C قرار می دهیم، انگشت دوم بر روی کلید نت D، انگشت سوم بر روی کلید نت E، انگشت چهارم بر روی کلید نت F و در آخر انگشت پنجم روی کلید نت G قرار می گیرد. این یک الگوی کلی برای حرکت رو به جلو محسوب می شود. نت های C-D-E-F-G را با همین پوزیشن انگشت های فعلی بنوازید.

انگشت اول را به راست ببرید و زمانی که انگشت پنجم نت G را فشار می دهد شما می توانید بقیه ی انگشتان را رها کنید. انگشت اول را زیر انگشت پنجم برای فشردن کلید بعدی نت A فشار دهید. این پنج ترتیب را تکرار کنید و در آخر خواهید دید که انگشت دوم B، انگشت سوم C5، انگشت چهارم D5 و انگشت پنجم E6 را می فشارد. شما می توانید الگوی قبلی را تا قبل از این که به انتهای کیبورد برسد ادامه دهید.

انگشت گذاری صحیح دست چپ

برای انگشت گذاری دست چپ هم از C میانی شروع می کنیم. به این صورت که انگشت اول روی کلید نت C میانی قرار می گیرد. انگشت دوم روی B3، انگشت سوم روی A3، انگشت چهارم روی G3 و در آخر انگشت پنجم روی F3 قرار می گیرد. این هم یک الگو به عنوان الگوی رو به عقب محسوب می شود. می توانید نت های C4-B3-A3-G3-F3 را با همین انگشت گذاری بنوازید. می توانید انگشت اول را به چپ انتقال دهید و زمانی که انگشت پنجم کلید F را فشار می دهد انگشت دیگرتان را رها کنید.

انگشت اول را به زیر انگشت پنجم برای فشردن کلید E3 انتقال دهید. این الگوی پنج انگشت را تکرار کنید در آخر می بینید که انگشت دوم D3، انگشت سوم C3، انگشت چهارم B2 و انگشت پنجم کلید A2  را فشار می دهد. این الگو را تکرار کنید تا به انتهای کلیدهای پیانو برسید.

برای تقویت بیشتر فقط روی صفحه پیانو بزنید.

شاید این کار از نظر شما بی هدف و بی مورد باشد و یا این که دلتان بخواهد اول نوت را یاد بگیرید اما این کار باعث می شود که دستان شما به صفحه پیانو عادت کند و در آن قدرت پیدا کند و انگشت شما نیز به ریتم پیدا کردن عادت می کند و همزمان که مهارت شما افزایش پیدا می کند، می توانید اتفاقی تولید آهنگ داشته باشید. 

قیمت کلاس پیانو در کرج