• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، میدان شهدا ، روبروی بانک ملی ، جنب برج نوا  
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32263647-026      32253482-026

مذهب در موسیقی ایران

مظاهر زندگی مذهبی ایرا نیان نیز درهر دوره با شعر و موسیقی آمیخته بوده است و موسیقی مذهبی خاصی را داشته اند که نیایش و مراسم مذهبی خود را با آن و به همراهی موبدان در ماسم مذهبی برگزار می کردند.
استرابودا نشمند یونانی می گوید: اغلب نغمه های ایرانی که می خوانده اند،یا می نواخته اند،
منحصر به مفاخر پهلوانی و مناجات با ایزدیکتا بوده است
پس از استیلای مسلمانان بر ایران و آفرینش دو فرهنگ ساسانی و عرب رغبت اعراب به موسیقی ایران پیوسته زیاد می شد،سازهای ایرانی که کاملترین سازهای آن زمان بود، جانشین سازهای ناقص عربی شد. در صورتیکه به شهادت خود اعراب و به استناد تحقیقات پژوهندگانی چون، هنری جرج فارمر، تا قبل از اسلام جز "خوی " که شتربانان می خواندند و "نصب " (بروزن مغز) که نوعی رجز بود، موسیقی دیگری در میان اعراب وجود نداشت. (ایران گاهوارۀ دانش و هنر و هنر موسیقی روزگار اسلامی*اثر محمد علی امام شوشتری)
پس از ورود اسلام به ایران هنر موسیقی تنزل پیدا کرد چرا که مذهب با موسیقی مخالف بوده و هست، اما با گذشت زمان و روشن شدن این مطلب که با این هنر می توان مردم را تحت تأثیر قرار داد کم کم موسیقی وارد عزاداری های مذهبی گشت.
در نتیجه می توانیم بگوئیم که موسیقی مذهبی یکی از قدیمی ترین انواع این هنر است. که در همۀ ممالک کم و بیش به کار رفته مخصوصا در اروپا مقامی بزرگ یافته است ، چنانکه بزرگترین موسیقی دان های قدیم مانند: باخ وهندل از یک بیرون آمدند.
اگر نیک بنگریم در می یابیم که در اسلام موسیقی به گونه ای شاخص وجود دارد، این هنر آنچنان در تار و پود اسلام تنیده شده است که گاه از درک آن عاجز می مانیم، أذان و مناجات، قرائت قران با لحن تأثیر گذارندکه همۀ اینهانشأت گرفته از هنر موسیقی می باشد. اما با این وجود اهل مذهب،با آن از در مخالفت بیرون آمده ا ند. پس باید شکرگذار نوحه و تعزیه بود که بعضی نغمات موسیقی محلی را نگهداری نموده ،در ردیف دستگاه ها را به ما تحویل داده است.
ایرانیان قبل از اسلام از موسیقی مذهبی بی بهره نبوده اند،"گاتها "یا سرودهای مذهبی زرتشت با آهنگ موسیقی در موقع عبادت خوانده می شده است.
همانطور که گفتیم موسیقی ایران بود که به عربستان رفت وحتی به آندلس رسید و در موسیقی اسپانیایی و اروپایی اثراتی از خود گذارد. امابه علت ابتذالی که در آن بوجود آمد،اهل مذهب به مخالفت با آن پرداختند و غنا تحریم گردید،تا اینکه بعدها برای موثرکردن اشعار تعزیه، نوعی از این موسیقی را در بعضی از تشریفات مذهبی به کار بردند.

مذهب در موسیقی ایران