• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639

بررسی چهار مومان سینفونیا اثر لوچیان

سینفونیا اثر لوچیانو بریو

  • در موومان اول سینفونیا نقل قول هایی از کتاب Le cru et le cuit)The Raw and the Cooked) اثر لوی استروس انسان شناس به نام فرانسوی آورده شده است. عبارت از بخشی از کتاب انتخاب شده اند که مربوط به بررسی و آنالیز سمبول ها و اسطوره های بومیان برزیل در مورد منشأ آب است.
  • موومان دوم به مارتین لوتر کینگ تقدیم شده است و بخش های آوازی بر اساس نام مارتین لوتر کینگ است.
  • موومان سوم جالب ترین قسمت این مجموعه است که به گفته بریو یکی از تجربی ترین آثار اوست. نه تنها قسمت های آوازی بلکه موسیقی این اثر نیز بر اساس نقل قول هایی ( آوردن قسمت هایی از یک اثر دیگر در میان یک اثر دیگر) شکل گرفته است. بخش های آوازی این موومان شامل نقل قول هایی از رمان The Unnamable ساموئل بکت است که نقشی محوری در بین دیگر نقل قول ها دارد و بقیه متن شامل شعارها و دیوار نوشته های دانشجویان دانشگاه سوربن در جریان انقلاب ماه می 1968 که خود آهنگساز از نزدیک شاهدش بوده، گفتگو های مختلف آهنگساز با آشنایانش ، سلفژ نت های موسیقی، سخنرانی بکت در هاروارد و منابع دیگر است. موسیقی این موومان هم بر اساس نقل قول هایی از آثار آهنگسازان برجسته ای شکل گرفته است که در این میان موومان سوم از سمفونی شماره 2 گوستاو مالر نقش محوری دارد.از دیگر آثار می توان به دریای دبوسی، پنج قطعه برای ارکستر اپوس 16 شوئنبرگ، اولین کنسرتو براندنبورگ باخ، راول والس و دافنیس و کلوئه، سمفونی چهار و کنسرتو ویلن برامس ، سمفونی شش بتهوون، پرستش بهار استراوینسکی و...... اشاره کرد.
  • موومان چهارم که در واقع کودای (بخش انتهایی وتمام کننده) این مجموعه است متن های آوازیش براساس متنهای سه موومان دیگر است