اخبار آموزشگاه سرنا

فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
دبیر جشنواره چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از انتشار فراخوان این جشنواره برای رده های سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۲۳ سال و ۲۴ تا ۲۹ سال خبر داد.
1399/02/12 - 09:54