• شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه 
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639
  • آدرس آموزشگاه موسیقی سرنا  :  کرج ، بلوار مانی، کوچه مانی یک، انتهای کوچه
  • شماره تماس آکادمی موسیقی سرنا :    32238651-026      32287019-026       09306460639

کنسرت های هنرجویی

آکادمی موسیقی سرنا در راستای ایجاد انگیزه در هنرجویان و بهره وری هرچه بیستر آنها از تکنیک های آموزشی ارائه شده توسط اساتید این آکادمی و نیز نمایش پیشرفت هنرجویان در طول دوره آموزشی به خانواده های هنرجویان، اقدام به برگزاری رسیتال ها و اجراهای صحنه ای در قالب اجرا های گروهی و انفرادی به صورت مداوم و مستمر در داخل آموزشگاه نموده است.


رسیتال های کلاسیک                         


رسیتال های ایرانی

نظرات كاربران :